Over de Vereniging

Vereniging 

De Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring” is de studievereniging voor fiscalisten aan de Universiteit van Tilburg. T.F.V. "De Smeetskring" is opgericht op 23 september 1969. Zij dankt haar naam aan emeritus-hoogleraar Prof. dr. M.J.H. Smeets. Hij heeft van 1931 tot aan zijn afscheid in 1967 in Tilburg het belastingrecht gedoceerd. 

Het doel van de vereniging is om de afstand tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te verkleinen. De vereniging probeert dit te bereiken door diverse activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld de Bedrijvendag. De Bedrijvendag is het grootste recruitment evenement waar afgelopen jaar 130 studenten en 17 fiscale organisaties bijeenkwamen om kennis te maken in de vorm van workshops, een recruitmentdiner, banenborrel en kennismakingsgesprekken. Hiernaast organiseert T.F.V. "De Smeetskring" ieder jaar de Masterclass, het Tax & Skills Event en een congres. Bij bovengenoemde activiteiten proberen we altijd samen te werken met het Fiscaal Instituut Tilburg, bijvoorbeeld als sprekers op het congres of als dagvoorzitter van de Bedrijvendag of van de Masterclass. Ook gaan we per jaar een aantal keer op kantoorbezoek om een kijkje te nemen op de werkvloer.  

Een ander streven van T.F.V. “De Smeetskring” is het behartigen van de (fiscale–) studentenbelangen. Zo hebben we iedere maand een ledenborrel, nemen we deel aan de TUC en de COdE, organiseren we de Studiereis en houden we een Cycling Dinner. Ook gaan we ieder jaar op Actief Kader Weekend, het ledenweekend voor onze actieve leden. Buiten de bovengenoemde activiteiten uit dit zich ook in de boekenkortingen, het faciliteren van de gratis Verzameling Belastingwetten, de verkoop van samenvattingen, het aanbieden van een online magazine, "de Circulaire", en de uitgifte van de Almanak, ons jaarboek.  

T.F.V. “De Smeetskring” maakt ook deel uit van het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF). Dit is een overkoepelende organisatie van de acht fiscale studieverenigingen in Nederland. Ieder jaar wordt door een van de verenigingen het LOF-Congres georganiseerd. In 2018 heeft T.F.V. "De Smeetskring" het LOF-Congres georganiseerd en dit was een groot succes! Dit collegejaar zal het LOF-Congres door Porta Adriani worden georganiseerd.