Word Actief!

De sollicitaties voor het Actief Kader 2021-2022 en bestuur LII zijn gesloten.

Wees niet getreurd, want elk jaar is T.F.V. ‘’De Smeetskring’’ op zoek naar mensen die actief willen zijn binnen de vereniging.

Het Actief Kader bestaat nu uit ongeveer 60 fiscalisten die iets naast hun studie willen doen om allerlei verschillende redenen. Als je actief lid kom je in een van onze 14 commissies terecht. De commissies worden elk jaar voorafgaand aan het collegejaar gevormd. Dit betekent dat de aanmeldingen elk jaar rond april/mei open zullen gaan. Je kan bij je sollicitatie een top 3 aangeven van welke commissie jou het meest aanspreekt en waar jij in zou willen deelnemen. Hieronder kan je zien welke commissies er beschikbaar zijn en wat elke commissie inhoudt. 

Als je meer wil weten over wat een bepaalde commissie inhoudt kan je mailen naar vicevoorzitter@smeetskring.com of gezellig een kopje koffie komen doen op onze kamer (E207).

Commissies 

Acquisitiecommissie (3-5 personen) Licht 
De Acquisitiecommissie ondersteunt de bestuursvoorzitter bij het acquireren van bedrijven en instellingen. De nadruk van de commissie ligt op partijen die doorgaans kleinschalig participeren in T.F.V. “De Smeetskring”. Daarnaast gaat deze commissie op zoek naar nieuwe bedrijven en introduceren ze T.F.V. “De Smeetskring” bij deze bedrijven. De werkzaamheden van de commissie beginnen in augustus en zijn grotendeels rond de herfstvakantie afgerond. Hierna hoeft de commissie alleen nog te evalueren. De commissie is vooral geschikt voor mensen die enige ervaring hebben binnen T.F.V. “De Smeetskring”. 
 
Activiteitencommissie (4-5 personen) Gemiddeld 
Als je plaatsneemt in de Activiteitencommissie leer je snel veel leden kennen. De Activiteitencommissie organiseert het gehele collegejaar tal van activiteiten waaronder het Actief Kader Weekend, waarbij alle actieve leden een weekendje weg gaan om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast regelt deze commissie de Word Actief Sessie, het Cycling Dinner, een sportieve activiteit en de Eindactiviteit voor het Actief Kader. Twee commissieleden organiseren daarnaast samen met Asset | Accounting & Finance een activiteit voor het goede doel.  
 
Almanakcommissie (4-5 personen) Gemiddeld 
De almanak is een boekwerk dat ieder jaar omstreeks april verschijnt en een jaaroverzicht geeft van T.F.V. "De Smeetskring". In dit jaarboek vind je onder andere een overzicht van alle commissies, verhalen over de diverse activiteiten en natuurlijk ook een smoelenboek met alle leden. De Almanakcommissie verzamelt deze verhalen en foto’s, bepaalt het thema en onderhoudt het contact met de lay-outer. Je kunt in deze commissie dus prima je creativiteit kwijt! De almanak wordt uitgereikt tijdens de Almanakborrel.   
 
Bedrijvendagencommissie (5 personen) Zwaar 
Ook komend jaar zullen in maart de Tilburgse Fiscale Bedrijvendagen georganiseerd worden. De Bedrijvendag vormt een uitgelezen mogelijkheid voor studenten om in contact te komen met fiscale bedrijven en instellingen door onder andere bedrijfspresentaties, een 3-gangen lunch, workshops en individuele gesprekken. De commissie zal contact hebben met verschillende fiscale kantoren voor de organisatie van deze dag. Het andere onderdeel van de Bedrijvendagen zijn de Externe dagen, deze kan de commissie zelf invullen met trainingen, workshops, een kantoorbezoek, een uitstapje naar een andere stad of andere creatieve ideeën. Kort samengevat zijn de Bedrijvendagen een organisatorische uitdaging.  
 
Bedrijvenwijzercommissie (3 personen) Licht 
De Bedrijvenwijzer wordt voorafgaand aan de Bedrijvendag verstrekt aan alle leden, zodat studenten zich kunnen oriënteren op de voor hen interessante bedrijven. De Bedrijvenwijzer bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel wordt door de commissie zelf ingevuld met interviews en artikelen. Het tweede gedeelte bestaat uit bedrijfsprofielen van de verschillende fiscale kantoren en voor de aanlevering hiervan neemt de commissie zelf contact op met deze bedrijven.  
 
Circulairecommissie (4-5 personen) Gemiddeld 
De Circulaire is het online nieuwsplatform van T.F.V. “De Smeetskring”. De website moet up-to-date worden gehouden met verslagen over de verschillende activiteiten, maar ook inhoudelijke stukken (interviews, scriptieverslagen, fiscaal nieuws enz.) kunnen worden geplaatst. De commissie kan zelf artikelen schrijven of leden benaderen een stuk te schrijven. Innovatie rondom de Circulaire wordt zeker aangemoedigd. Zit jij vol nieuwe ideeën? Meld je dan zeker aan als redactielid! 
 
Congrescommissie (4-5 personen) Gemiddeld 
Voor het Fiscaal Congres van 2021 is de taak van de Congrescommissie een onderwerp te zoeken, een dagindeling te maken, de sprekers te benaderen, een geschikte locatie vast te leggen en een congresbundel samen te stellen. Als Congrescommissie kun je een fiscaal inhoudelijk evenement organiseren, waarbij er veel ruimte is voor een eigen visie en invulling. De commissie zal starten in januari 2022 en doorwerken tot eind november 2022, maar de commissie zal nu al wel gevormd worden. 
 
Designcommissie (2-3 personen)  Licht 
Deze commissie ondersteunt andere commissies met lay-outwerkzaamheden. Ze helpen met het maken van bundels, promofilmpjes en posters. Het leuke hiervan is dat je contacten onderhoudt met andere commissies. Het maken van posters en flyers wordt gedaan met behulp van Photoshop en InDesign. Ben jij een handige designer of juist een creatieve digibeet die dit graag wil leren? Meld je dan aan voor deze belangrijke commissie! 
 
Masterclasscommissie (4-5 personen) Gemiddeld 
De Masterclass vindt elk jaar in april plaats. Tijdens een inhoudelijke sessie zal worden ingegaan op een fiscaal gerelateerd onderwerp dat in de collegebanken onderbelicht blijft. De commissie gaat allereerst op zoek naar een dergelijk onderwerp. Daarnaast kiezen ze een dagvoorzitter en benaderen ze verschillende sprekers. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het contact met de sponsoren en verzorgen ze de promotie van het evenement.  
 
Studiereiscommissie (5 personen) Zwaar 
De afgelopen jaren hebben we plaatsen bezocht als Istanbul, Moskou & Sint Petersburg, Stockholm & Riga, Kuala Lumpur, Beijing en Sao Paulo & Rio de Janeiro. Aan de Studiereiscommissie de taak om net zo’n spetterende locatie te vinden. Op het programma staan diverse bedrijfsbezoeken, maar er is natuurlijk ook genoeg tijd voor ontspanning. De Studiereiscommissie organiseert het verblijf, alle excursies en bedrijfsbezoeken op locatie. Verder verzorgt de commissie een casus die als rode draad door de reis heen loopt, het programmaboekje en het reisverslag. 

Skireiscommissie (3 personen) Gemiddeld
De skireis vindt plaats in het begin van het kalenderjaar. Rond januari/februari reizen we met een aantal wintersport fanatiekelingen af naar een berggebied om een lang weekend te skiën/snowboarden. Dit alles moet natuurlijk georganiseerd worden en in goede banen worden geleid en daarvoor is deze commissie opgericht. Deze commissie zal aan het begin van het collegejaar beginnen en is dan ook afgelopen als de skireis heeft plaatsgevonden.
 
Soft-skillscommissie 2022 (4 personen)  Gemiddeld 
Soft-skills worden steeds belangrijker voor een afgestudeerde fiscalist. Naast je fiscale kennis is het ook belangrijk om goed te kunnen onderhandelen, presenteren, netwerken etc. Als lid van de  
soft-skillscommissie ga jij aan de slag om het Tax & Skills-event op te zetten, waar alle broodnodige soft-skills getraind worden. Samen met een aantal fiscale kantoren zet je een dagprogramma op, bedenk je de workshops, zoek je een locatie en eventueel sprekers. Daarnaast ben je als soft-skillscommissie ook verantwoordelijk de trainingsdag, deze bestond afgelopen jaren bijvoorbeeld uit een assessment training, een cv-check of een Kluwer Navigator Training. 
 
Tiende Penningcommissie (2-3 personen) Licht 
De Tiende Penning is de alumnivereniging voor fiscalisten van Tilburg University en organiseert ieder jaar een informele activiteit voor haar leden. De commissie is belast met ondersteunende werkzaamheden ten aanzien van de alumnivereniging. Ook is het de bedoeling dat de commissie het netwerk van de Tiende Penning uitbreidt. Deze commissie is vooral bedoeld voor studenten die in de laatste fase van hun studie zitten om zo de brug tussen studenten en alumni te verkleinen. 
 
Vakliteratuurcommissie (3-4 personen) Gemiddeld 
Afgelopen jaar heeft er voor het eerst een Vakliteratuurcommissie bestaan. De commissie houdt zich bezig met invulling en sturing geven aan een geïnstitutionaliseerde studiegroep. Deze groep zal deelnemen aan het VTO-traject. Een groep van ongeveer 15 studenten die aan het begin van het collegejaar worden gekozen zal naar een aantal kantoren/instanties langs gaan om hun kennis van de fiscaliteit te verbreden. De taak van de commissie is tweeledig. Enerzijds nemen zij deel aan dit traject als deelnemer. Dit betekent dat zijzelf gemotiveerd zijn om in het jaar een sterke inhoudelijk groei door te maken op fiscaal gebied. Daarnaast houdt de commissie zich tevens bezig met de logistieke zijde van dit traject; het organiseren van de bijeenkomsten, het nodige (fysieke) studiemateriaal en de verwerking van hetgeen de studiegroep heeft bestudeerd.