Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor activiteiten:

1. Bij inschrijving gaat ondergetekende akkoord met deze algemene voorwaarden.  
2. Afzien van deelname aan een verenigingsactiviteit waarvoor inschrijving is vereist, is slechts mogelijk tot twee dagen voor de activiteit.  Afmelding is slechts mogelijk bij het bestuur.
3. Naar gelang de omstandigheden van het geval kan het niet of niet tijdig afmelden resulteren in beperking door het bestuur van deelname aan toekomstige verenigingsactiviteiten.  
4. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden machtigt ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” het inschrijfgeld van zijn of haar bankrekening af te schrijven. 
5. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.  
6. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om zijn of haar contactgegevens voor interne verenigingsgerelateerde zaken te gebruiken. 
7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit, tenzij anders vermeld.