Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor activiteiten:

1. Bij inschrijving gaat ondergetekende akkoord met deze algemene voorwaarden.  
2. Afzien van deelname aan een verenigingsactiviteit waarvoor inschrijving is vereist, is slechts mogelijk tot twee dagen voor de activiteit. Afmelding is slechts mogelijk bij het bestuur.
3. Naar gelang de omstandigheden van het geval kan het niet of niet tijdig afmelden resulteren in beperking door het bestuur van deelname aan toekomstige verenigingsactiviteiten.  
4. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden machtigt ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” het inschrijfgeld van zijn of haar bankrekening af te schrijven. 
5. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.  
6. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om zijn of haar contactgegevens voor interne verenigingsgerelateerde zaken te gebruiken. 
7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit, tenzij anders vermeld.  

Algemene voorwaarden formele evenementen:

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur via de website of de mail (bestuur@smeetskring.com) te annuleren t/m de sluiting van de inschrijvingen.  
2. Na het sluiten van de inschrijvingen is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk. 
3. Afmelding binnen 72 uur voorafgaand aan de activiteit zal leiden tot het verhalen van de kosten á €30 per deelnemer op de desbetreffende persoon.  
4. De deelnemer is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd. 
5. De deelnemer is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.  
6. Tijdens de formele evenementen wordt de deelnemer geacht de gehele dag aanwezig te zijn. 
7. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de dresscode ‘business formal’, kan hem / haar de toegang tot het formele evenement worden geweigerd.  
8. De voorkeuren die de deelnemer heeft opgegeven voor de verschillende deelnemende organisaties bieden in geen geval garantie bij het samenstellen van het persoonlijke programma van de deelnemer. 
9. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de deelnemer T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op sociale media en voor drukwerk.

Algemene voorwaarden fiscale bedrijvendag:

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur via de website of de mail (bestuur@smeetskring.com) te annuleren t/m de sluiting van de inschrijvingen.  
2. Na het sluiten van de inschrijvingen is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk. 
3. Afmelding binnen 72 uur voorafgaand aan de activiteit zal leiden tot het verhalen van de kosten á €30 per deelnemer op de desbetreffende persoon.  
4. Ondergetekende is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd. 
5. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.  
6. Tijdens de Bedrijvendag wordt ondergetekende geacht de gehele dag (9:00 uur – 18:00 uur) aanwezig te zijn. 
7. Indien ondergetekende zich niet houdt aan de dresscode ‘business formal’, kan hem / haar de toegang tot de Bedrijvendag worden geweigerd.  
8. De voorkeuren die ondergetekende heeft opgegeven voor de verschillende deelnemende organisaties bieden in geen geval garantie bij het samenstellen van het persoonlijke programma van ondergetekende. 
9. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om gegevens aan de deelnemende kantoren van deze Bedrijvendag te verstrekken, waaronder de naam, e-mailadres en CV. 
10. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op sociale media en voor drukwerk.