Ereleden

Prof. mr. C.P.A. Geppaart  

Op 2 december 1931 kwam professor Christianus Petrus Antonius Geppaart ter wereld. Later studeerde hij aan de Rijksbelastingacadamie en aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studie is de heer Geppaart actief als belastinginspecteur en als griffier bij de belastingkamer van de Hoge Raad. In 1966 wordt de heer Geppaart als eerste hoogleraar belastingrecht aangesteld aan de juridische faculteit hier in Tilburg. Samen met de heer Van Dijck kon hij het programma voor de fiscaal juristen opbouwen. Tot zijn emeritaat in 1996 blijft Geppaart verbonden aan de Universiteit van Tilburgse als hoogleraar. Van 1984 tot 1992 is hij tevens actief als decaan van de juridische faculteit. In de tussentijd stond hij in 1980 ook nog op de nominatie voor een plek bij de Hoge Raad. Hij bedankte echter vriendelijk voor de functie. Liever bleef hij jonge mensen fiscale kennis doorgeven. In 1993 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Na zijn emeritaat bleef de heer Geppaart niet stilzitten. Per 2012 heeft hij zijn wetenschappelijke carrière beëindigd. Op 17 november 2016 overleed professor Geppaart in de respectabele leeftijd van 84 jaar. 

Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck 

Professor Jan Eugene August van Dijck kwam in 1923 in het Zeelandse Middelburg ter wereld. Na de middelbare school volgde hij de Rijksbelastingacademie te Rotterdam alwaar hij met diploma op zak weer vertrok in 1946. Tot 1957 was de heer Van Dijck inspecteur bij de Rijksbelastingen. Zijn wetenschappelijke carrière begon in 1954 toen hij kwam te werken aan de toenmalige Katholieke Hogeschool te Tilburg. In de jaren die volgden vervulde Van Dijck verschillende functies binnen de Hogeschool. Hij werd in 1963 hoogleraar van het vak Belastingrecht en van 1978 tot 1981 was hij Rector Magnificus. In 1976 werd hij onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een bekende naam in de fiscale wereld werd de heer Van Dijck door vele publicaties en het feit dat hij nooit een blad voor de mond nam. In de zomer van 2007 zette de heer Van Dijck op 84-jarige leeftijd een punt achter zijn wetenschappelijke carrière. De heer Van Dijck was getrouwd en had 6 kinderen. Op 12 juni 2012 overleed professor van Dijck op de respectabele leeftijd van 89 jaar. 

Prof. dr. A.C. Rijkers  

Professor Arie Rijkers werd op 5 oktober 1948 geboren. Zijn studie Fiscale Economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant sloot hij in 1974 cum laude af. Na een aantal jaren als belastinginspecteur gewerkt te hebben, werd hij in 1981 als onderzoeker en docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg verbonden. 
In 1989 handelde zijn dissertatie over de geruisloze omzetting in een BV of NV. In 1990 werd hij aan de Universiteit van Tilburg benoemd tot hoogleraar. Zijn inaugurale rede (1991) droeg de titel ‘Naar een proportioneel tarief in de Inkomstenbelasting’. De heer Rijkers doceerde en publiceerde voornamelijk over onderwerpen die de Inkomstenbelasting aangaan. 
Op 27 september 2013 ging professor Arie Rijkers met emeritaat en werd bij die gelegenheid tot erelid van de Smeetskring benoemd. Hij bleef echter niet stilzitten en is tot op heden lid van de hoofdredactie Cursus Belastingrecht en voorzitter van de redactie FED-brochures en FED Fiscale Studieserie. 

Prof. dr. Petrus Hubertus Johannes (Peter) Essers werd op 10 maart 1957 geboren in Magraten. Hij studeerde Fiscale Economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg van 1975-1982. In 19889 promoveerde hij in rechtsgeleerdheid (Economie) aan de Katholieke Hogeschool Brabant te Tilburg. 
Sinds 1991 is hij hoogleraar belastinrecht aan de universiteit, tevens was hij jarenlang voorzitter van het departement Belastingrecht van Tilburg Law School. Daarnaast is hij redacteur van verschillende stukken van het boek "Belast Verleden". Het boek "Belast Verleden" is een combinatie van zijn hobby geschiedenis en zijn vak belastingrecht.
Naast zijn wetenschappelijke carrière is de heer Essers ook in de politiek actief. Voor de periode 2003-2015 en 11 juni 2019 - 12 juni 2023 zat hij in de Eerste Kamer voor het CDA. Ook was hij sinds 2013 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Financiën.
Op 15 maart 2024 ging prof.dr. Peter Essers met emeritaat en werd bij die gelegenheid tot erelid van T.F.V. "De Smeetskring" benoemd.