Bestuur

Bestuur 2021-2022 der T.F.V. ''De Smeetskring''

Het fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar. 

Voorzitter: Sammy Verpoort

Vicevoorzitter: Remco Broens

Secretaris: Esmee Lindeman

Penningmeester: Sander Herings