Bestuur

Bestuur 2023-2024 der T.F.V. ''De Smeetskring''

Het fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar. 

Voorzitter: Pieter Pols
Vicevoorzitter: Dick Preusting
Secretaris: Jelmer Siersema
Penningmeester: Rico Tankink