Vertrouwenspersoon

Leden van De Smeetskring hebben altijd de mogelijkheid om problemen of klachten te bespreken met een vertrouwenspersoon. Zowel bij Tilburg University als binnen De Smeetskring zelf zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar voor leden.

Voor contact met de vertrouwenspersonen van Tilburg University kunt u terecht bij Kristel van Oosterbosch.

De vertrouwenspersoon van De Smeetskring is Renske Voermans. Renske heeft een training gevolgd om als vertrouwenspersoon te kunnen optreden en staat klaar om leden van De Smeetskring te helpen bij eventuele problemen.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft, waar mogelijk, advies aan het betreffende lid over verdere stappen met betrekking tot een probleem of klacht. Een vertrouwenspersoon fungeert niet als bemiddelaar tussen partijen en voert geen onderzoek uit door beide partijen te horen. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar andere instanties, afhankelijk van de aard van de kwestie. Zo kan Renske bijvoorbeeld een lid doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon op een hoger niveau als het lid daadwerkelijk een klacht wil indienen.

Kwesties die met Renske worden besproken, worden niet gedeeld met het bestuur of andere leden binnen de vereniging, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht door Renske, maar nooit zonder het betreffende lid eerst op de hoogte te brengen.

Naast Renske en Kristel kunnen leden van de Smeetskring ook terecht bij bestuurslid Dick Preusting. Hij heeft ook een training tot vertrouwenspersoon gevolgd.