FIT

Het FIT geeft wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen.  

Het FIT is op 18 december 1968 opgericht als interfacultair instituut. De noodzaak voor het oprichten van een zelfstandig fiscaal instituut binnen de Universiteit van Tilburg - toen nog Katholieke Hogeschool Tilburg - werd vooral gevoeld op het organisatorische en coördinerende vlak. Door de bundeling van de vakgroep Belastingrecht (Faculteit Rechtswetenschappen), en het departement Fiscale Economie en het onderdeel Openbare Financiën van het departement Economie (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) konden de belangen van fiscalisten binnen de facultaire gremia beter worden gediend. Daarnaast liep het curriculum van de fiscaal-juristen en fiscaal-economen voor een groot deel parallel en kon door het samenvoegen van beide studentenpopulaties een behoorlijke verbetering van de doelmatigheid worden bereikt.  

FIT Bibliotheek 

Het FIT beschikt - naast de fiscale collectie in de universiteitsbibliotheek - over een eigen bibliotheek met een verzameling van binnenlandse en buitenlandse werken op het gebied van het fiscale recht, de fiscale economie en de openbare financiën, alsmede een tijdschriftenverzameling en een scriptotheek. De bibliotheek is niet bedoeld als uitleenbibliotheek, maar staat voor studenten ter beschikking voor inzage.  

Internationale samenwerking 

In het kader van de primaire onderwijs- en onderzoekstaken op het terrein van de fiscaliteit heeft het FIT in de loop van de afgelopen jaren internationale samenwerking op het gebied van de belastingwetenschap geïnitieerd. Vanuit de sinds 1993 georganiseerde 'Wintercourse' is een hecht netwerk met buitenlandse universiteiten (EUCOTAX) ontstaan, waarin het FIT een spilfunctie vervult. Dit netwerk voert gezamenlijke internationale onderzoeksprogramma's uit en heeft een reeks van gastcolleges door buitenlandse fiscale wetenschappers aan de Universiteit van Tilburg mogelijk gemaakt, terwijl Tilburgse fiscale wetenschappers in dit kader in het buitenland gastcolleges verzorgen.  

Postacademisch en postdoctoraal onderwijs 

Het FIT biedt reeds afgestudeerde belastingkundigen de mogelijkheid om van de laatste ontwikkelingen op fiscaal terrein op de hoogte te blijven in de vorm van een steeds wisselend cursusprogramma fiscaal postacademisch onderwijs. Deze activiteiten bieden het beroepsveld een efficiënte mogelijkheid om bijzondere onderwerpen snel geactualiseerd te krijgen.  

Center for Company Law 

Samen met de onderzoeksgroepen vennootschapsrecht en goederen- en insolventierecht maakt het FIT deel uit van het Center for Company Law. Het onderzoeksprogramma van het CCL (2017-2021) is getiteld: ‘Sustainable Business Law and Business Taxation in the Information Era’. 

 

Verder maakt het FIT deel uit de volgende onderzoeksgroepen: 

Compentence Center for Pension research (CCP) 

Tax Assurance 

Tilburg Instituut voor Familiebedrijven (TiFB) 

Tax and Technology 

Corporate Taxation and Corporate Finance