Smeetskring Scriptieprijs

Ieder jaar reikt T.F.V. "De Smeetskring" de Smeetskring Scriptieprijs uit. Hierop maak je kans indien je een 8 of hoger hebt behaald voor jouw scriptie. De scriptieprijs zal worden uitgereikt tijdens de Garden Party. Aan de prijs is niet alleen de eer, maar ook een geldbedrag verbonden. Mocht jij als winnaar uit de bus komen, dan ontvang je een mooi geldbedrag. De helft hiervan dien je te schenken aan een goed doel, de andere helft mag je naar eigen inzicht besteden. Ook krijgt de winnaar van de Scriptieprijs de kans om een samenvatting van zijn/haar scriptie te publiceren in het WFR.
Wil jij genomineerd worden, stuur dan een mail naar vicevoorzitter@smeetskring.com voor 1 juni 2024!
De scriptieprijs is afgelopen jaar tijdens de Garden Party op 20 juni 2023 uitgereikt aan Anouk van Dinter met de thesis 'Winstbepaling onder Pillar II in vergelijking met de Nederlandse fiscale winstbepaling'. 
De scriptieprijs zal aankomend jaar weer tijdens de Garden Party worden uitgereikt. Mocht je genomineerd zijn, zal je worden uitgenodigd om bij de Garden Party aanwezig te zijn.

Vorige winnaars van de Smeetskring Scriptieprijs waren: 

  • 2023: Anouk van Dinter - Winstbepaling onder Pillar II in vergelijking met de Nederlandse fiscale winstbepaling
  • 2022: Kim de Vries - Het verbod op uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering en risicoselectie door de Belastingdienst
  • 2021: Boyke van Haendel - De zorgvrijstelling in de Wet VPB
  • 2020: Mark van Wijgerden - Het publiceren can Tax Principles door AEX-organisaties
  • 2019: Stef Kroon - De positie van de emigrant in de aanmerkelijkbelangregeling vanuit het perspectief van de ratio, de belastingverdragen en het EU-recht
  • 2018: Christian Balk - Naar een definitief btw-systeem: einde btw-carrouselfraude in zicht?
  • 2017: Chiel van Erp - All taxpayers are equal but some taxpayers are more equal than others. Een onderzoek naar verleden, heden en toekomst van toetsing van fiscale wetgeving in formele zin aan het gelijkheidsbeginsel door de Hoge Raad.
  • 2016: Rodin Prinsen - Using tax incentives in a digital economy