Circulaire • Merkwaardige BTW jurisprudentie

  31 januari 2021 Twan Soons
  In de omzetbelasting bestaan verschillende tarieven en vrijstellingen. Dit zorgt soms voor merkwaardige discussies en rechtszaken: wanneer is er recht op een vrijstelling of een verlaagd tarief? Er on
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Nieuwe uitzondering voor stiefouders en -kinderen in het partnerbegrip van de IB en Awir

  30 maart 2018 Yuri van Buul, Daniëlle Ferket en Max de Vries
  Naar aanleiding van de uitspraak van de ABRvS (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) van 1 juli 2015, BNB 2016/24, is het partnerbegrip in de Wet IB 2001 en de Awir gewijzigd om ongewens
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Spoedreparatiewetgeving 2.0: de Wet Vpb 1969 op haar kop (?)

  18 maart 2018 Roy Slootmaker
  In de Rubriek Rechtspraak nemen we, zoals altijd, een interessante, fiscale uitspraak onder de loep. Zoals beloofd in de vorige editie zou er een vervolg komen over de op handen zijnde spoedreparatiem
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Spoedreparaties in de Wet Vennootschapsbelasting 1969: noodzakelijk of onredelijk?

  11 december 2017 Roy Slootmaker
  In de rubriek Rechtspraak nemen wij steeds een interessante fiscale uitspraak onder de loep. In deze editie staan twee uitspraken van de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Kwalificeert swaprente (niet) voor hypotheekrenteaftrek?

  18 september 2017 Pim Koppel en Roy Slootmaker
  In deze editie van Rechtspraak staan twee zaken centraal: één uit Den Haag (1) en één uit Amsterdam (2). In beide zaken is de belastingplichtige een renteswapovereenkomst aangegaan ter financiering va
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Hondenbelasting deel 2

  29 juni 2016 Anne-Sophie Otten en Alexander Jeurissen
  September 2015 plaatsten wij een artikel inzake de ontwijking van de hondenbelasting van de heer Bos. In deze zaak werd na bezwaar en beroep, ook hoger beroep aangetekend door de heer Bos en dit beroe
  Rechtspraak
  Lees meer
 • 30%-regeling niet in strijd met het EU recht

  30 maart 2016 Anne-Sophie Otten en Sanne Kalis
  Lange tijd speelde de vraag of de 30%-regeling wel EU-proof was. Al jaren spant het erom of de faciliteit, die Nederland een fiscaal interessant werkland maakt voor hoogopgeleide buitenlandse werkneme
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Dichterbij een level playing field voor Europese zeehavens?

  10 februari 2016 Roy Thijssen en Alexander Jeurissen
  De Rotterdamse haven is één van de pijlers van onze economie. Elk jaar wordt er in de haven 450 miljoen tonnen aan massa overgeslagen. Ook heeft de haven lijnverbindingen met meer dan 1000 havens binn
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Waardedrukkende omstandigheden voor de WOZ-waarde woning

  09 december 2015 Mike van Vuuren en Otto Kloosterhof
  Dit keer in onze rubriek ‘Rechtspraak’ zal het anders aangepakt worden dan jullie van ons gewend zijn. We hebben dit keer een reeks arresten omtrent de WOZ-waarde in de aanbieding, ondanks dat vele va
  Rechtspraak
  Lees meer
 • De jacht op “zwarte” debet- en creditcards

  06 november 2015 mr. Marloes Rijksen, advocaat-belastingkundige
  Zwartspaarders zijn in Nederland niet meer veilig voor de Belastingdienst. In samenwerking met het OM en de FIOD pakt de fiscus Nederlanders met een geheime spaarpot in het buitenland hard aan. Aan he
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Nederwiet maakt de fiscus blij ; commentaar van mr.dr. M.J. Hoogeveen

  20 oktober 2015 Sanne Kalis, Anne-Sophie Otten en mr.dr. M.J. Hoogeveen
  Naar schatting wordt in Tilburg alleen al jaarlijks 800 miljoen euro verdiend in de hennepteelt. Over deze inkomsten moeten telers natuurlijk netjes belasting betalen. Doen ze dat niet, kan dat flink
  Rechtspraak
  Lees meer
 • Hondenbelasting

  18 september 2015 Sanne Kalis & Anne-Sophie Otten
  Mensen bedenken creatieve manieren om onder het betalen van belasting uit te kunnen komen. Als gevolg hiervan komt er zo nu en dan een opmerkelijke zaak voorbij, die we jullie niet willen onthouden.
  Rechtspraak
  Lees meer