Fiscaal congres 2021

Gepubliceerd op: 19/11/2021

Midden tijdens de klimaattop in Glasgow heeft de congrescommissie het Fiscaal congres 2021 georganiseerd, met als thema 'Duurzaamheid in de fiscaliteit'. Actueler kan men het niet hebben. Duurzaamheid is hot topic en kan ook in de fiscaliteit niet ontbreken. Lees hier het verslag van het congres! 

Op dinsdag 9 november vond het congres weer ouderwets fysiek plaats, in het Willem II stadion. Tussen 9 en kwart voor 9 werden alle deelnemers ontvangen met een kop koffie of thee. Na een welkomstwoordje van Pelle mocht de dagvoorzitter Prof. Dr. Stan Stevens de dag aftrappen. Hij wilde ons meegeven dat de rol van de fiscaliteit in de strijd tegen klimaatverandering niet de allergrootste is, maar dat we zeker een steentje kunnen bijdragen. Duurzaamheid wordt als een zwaar thema gezien. Hier moeten we optimistisch tegenaan kijken, maar dat betekent niet dat we daarom stil mogen zitten. Optimistisch blijven én de handen uit de mouwen steken, dat is de boodschap. De industriële revolutie had een disruptief effect op de samenleving. Klimaatverandering lijkt het volgende te zijn. Dit verandert onvermijdelijk ook de belastingwetgeving.   

De eerste spreker van de dag was Prof. Dr. Herman Vollebergh. Met een economische bril werd gekeken naar groene belastingen. Hoe dient milieuschade beprijsd te worden? Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden, werd eerst gekeken naar wat er momenteel al gebeurt op Europees en nationaal niveau. Hieruit bleek dat er al veel gedaan wordt met milieubelastingen, maar dat de manier waaróp dat gebeurt, beter kan. Gelukkig wordt er op zowel Europees als nationaal niveau aan gewerkt om hier verbetering in te brengen.  

Prof. Dr. Arjan Lejour was als tweede spreker, en tevens econoom, aan de beurt. Hij besprak de economische effecten van belastingen die de ontwikkeling naar een duurzame economie stimuleren. Het blijkt dat de klimaatrekening vooral betaald wordt door de arme huishoudens, en dat het waarschijnlijk is dat kiezen voor klimaat ten koste gaat van economische groei. Het is daarom zaak om de belastingen zó vorm te geven dat de negatieve effecten op de economie beperkt blijven.  

Na een korte pauze was Mr. Dr. Sonja Dusarduijn aan het woord over instrumentalisme in de belastingwetgeving. Ook op het gebied van verduurzaming wordt de belastingwet ingezet als instrument, zelfs als dit weinig effectief blijkt. Daarnaast komen de fiscale voordelen vooral aan de bovenkant van de samenleving terecht. Ondanks de negatieve effecten van fiscaal instrumentalisme lijkt de wetgever er geen genoeg van te krijgen. Dit levert constant veranderende wetgeving op, wat het vertrouwen in de overheid doet afnemen.  

De laatste spreker van de dag was Dhr. Edwin Visser. Hij ging specifiek in op environmental, social & governance (ESG) bij bedrijven. ESG wordt steeds belangrijker bij bedrijven. Niet alleen de aandeelhouders, maar alle stakeholders zijn belangrijk bij bedrijven. Ook belastingen spelen hierin een wezenlijke rol. Die vormen namelijk de grootste bijdrage van bedrijven aan de samenleving. ESG gaat alleen maar belangrijker worden; kapitaalverstrekkers eisen steeds meer van bedrijven omtrent ESG-beleid. In de toekomst is het waarschijnlijk zo dat de kwaliteit van je ESG-beleid mede gaat bepalen hoe goedkoop je aan kapitaal kan komen.  

Aan het slot van het plenaire gedeelte, wat tot dan vooral luisteren naar de sprekers was, was er een paneldiscussie; een aantal stellingen werden behandeld, waarbij ook de studenten hun mening konden geven.  

Na de plenaire sessie werden alle deelnemers getrakteerd op een heerlijke driegangenlunch.

Bij iedere gang namen de studenten plaats aan een andere tafel zodat zij kennis konden maken met de deelnemende kantoren: AKD, Dirkzwager, CROP, Fiscuraat en Meijburg & Co. 
Deze kantoren verzorgden daarna elk een workshop, waarbij iedereen kon proeven hoe het is om bij deze kantoren aan de slag te gaan.  

Om 17.00 uur werd de dag afgesloten door dagvoorzitter Prof. Dr. Stan Stevens. Daarna was er nog ruimte voor iedereen om een drankje te nuttigen en eventueel in gesprek te gaan met een potentiële toekomstige werkgever.  

Mijn dank gaat uit naar de Congrescommissie voor het organiseren van deze vlekkeloos verlopen dag, maar natuurlijk ook naar de sprekers en kantoren voor hun prachtige bijdrage, en naar de studenten voor hun opkomst. Het congres was dit jaar zeker een succes te noemen!