Word Actief: Penningmeester

Gepubliceerd op: 02/03/2021

Word actief! bestuur lii %282%29 large

Komende weken vertellen de bestuursleden van T.F.V. “De Smeetskring” je meer over de inhoud van hun bestuursfunctie. Mocht je geïnteresseerd zijn om volgend jaar plaats te nemen in het 52ste bestuur der T.F.V. “De Smeetskring” en wil je het daar eens over hebben, schroom dan niet om ons te benaderen. In dit artikel zal penningmeester Sebastiaan Elst meer vertellen over zijn functie.

Als penningmeester van T.F.V. “De Smeetskring” heb jij de mooie taak om de financiële werkzaamheden binnen het bestuur op je te nemen. Dit houdt voornamelijk in dat je verantwoordelijk bent voor de boekhouding, het versturen van facturen, de btw-aangiften, het maken van begrotingen en realisaties en alle andere financiële aangelegenheden. In je dagelijkse bezigheden zal je daarom veelal bezig zijn met de administratie in het boekhoudsysteem of in Excel. Hierdoor heb jij binnen het bestuur het beste inzicht in de financiële situatie van de vereniging en is het dus ook aan jou om de rest van het bestuur hiervan op de hoogte te houden. Daarnaast heb je, doordat je dagelijks met de financiële gebeurtenissen en plannen bezig bent, een goed beeld van wat er allemaal binnen de vereniging gebeurd. Het is dan ook een verantwoordelijke functie, waarbij er van je verwacht wordt het overzicht te houden en nauwkeurig te werken.

Natuurlijk zijn de financiële werkzaamheden niet het enige wat je zult doen als penningmeester. Je bent immers ook één van de vier bestuursleden. Dat betekent dat jij samen met je bestuursgenoten de vereniging runt en de koers kunt bepalen. Jullie kunnen zelf bepalen welke activiteiten wel of juist niet moeten worden ondernomen, of dat er juist iets aan een activiteit verandert moet worden. Daarnaast ben je als penningmeester ook de LOF-afgevaardigde van T.F.V. “De Smeetskring” en zul je ook binnen het LOF de functie van penningmeester bekleden. Hiervoor zul je een aantal keer per jaar samenkomen voor een LOF-vergadering met de afgevaardigden van de andere fiscale studieverenigingen. Op deze vergaderingen zul je onder andere het LOF-congres en de voortgang daarvan bespreken, maar ook bijvoorbeeld het reilen en zeilen van de andere verenigingen.

Ten slotte zul je als penningmeester ook een tweetal commissies begeleiden. Dit jaar heb ik de Masterclasscommissie en de Studiereiscommissie onder mijn hoede gehad, je bent echter als bestuur wel vrij om de verdeling te veranderen. Als bestuurslid maak je als het ware deel uit van de commissie en denk je mee aan de plannen van de commissie. Echter zal je wel iets meer een toezichthoudende rol bekleden dan dat je echt een commissielid bent.

Een rol als bestuurslid, en specifiek als penningmeester, binnen T.F.V. “De Smeetskring levert je een fantastisch jaar op en ik zou ook zeker aanraden, indien je interesse hebt. Allereerst leer zowel intern als extern veel nieuwe mensen kennen. Daarnaast neem je deel aan tal van mooie, leuke, leerzame en avontuurlijke activiteiten. Dit alles zorgt er uiteindelijk voor dat je aan het einde van het jaar veel nieuwe dingen hebt geleerd en veel mooie, nieuwe herinneringen hebt gemaakt! Heb je misschien interesse, maar wil nog iets meer erover weten. Schroom dan niet om contact met me op te nemen en nog wat extra vragen te stellen.