Externe Dagen 2019

Gepubliceerd op: 16/04/2019

Tn img 3045 large large

Traditiegetrouw waren de Externe Dagen ook dit jaar weer gepland in dezelfde week als de Fiscale Bedrijvendag. Een intensieve doch prettige week, waarin formeel en informeel soms haast naadloos in elkaar overlopen.

Donderdag 14 maart was het al vroeg dag; om 7.45 uur verzamelden de deelnemers van de Externe Dagen zich op de campus voor de busreis naar Luxemburg. Eenmaal onderweg zagen we oude Limburgse gascentrales, nog oudere Belgische wegen en regendruppels. Vooral heel veel regendruppels. Toch zat de sfeer er goed in; er werd gekaart, gekletst en gezongen. Rond 13.30 uur kwamen we aan bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg Stad. Hier kregen we een rondleiding van een (vrouwelijke) gids, die bij vrijwel iedere vraag verwees naar een informatieboekje waar het antwoord dan wel in zou staan. Ze bracht ons ook naar de bibliotheek, waar boeken in alle talen van de Europese Unie stonden over nationaal recht en Europees recht. Vervolgens kregen we een presentatie in het Nederlands over het Europees Hof van Justitie door een medewerker en een stagiair. Daarin werd meermaals benadrukt hoe jammer het was dat er die bewuste dag geen zitting was. De presentatie was wel erg leerzaam; behalve ‘facts and figures’ deelden de presentatiegevers ook hun eigen ervaringen en inzichten.

Tegen het einde van de middag kwamen we aan in het hostel. Al snel moesten we onze weg lopend door de regen vervolgen naar een nieuwe activiteit. Dit was het bezoeken van een grot. De gids was een Nederlandse vrouw die al tientallen jaren in Luxemburg woonde. Ze wist erg veel van de geschiedenis van het land en de grot en deed bijzonder weinig moeite om deze kennis te verbergen. Zodoende waren alle meegereisde Smeetskringers na afloop eveneens Luxemburg-experts. ’s Avonds gingen we de stad in. Eerst om te eten, later vooral om te drinken. Het was inmiddels droog geworden buiten, dus er kon probleemloos gekroeghopt worden. Om 1.00 uur besloot een grote groep het voor gezien te houden en liep terug richting het hostel. Een kleine groep daarentegen was nog niet klaar met de dag en ging voor ander vertier. Helaas was dit vertier om niet nader te noemen redenen slechts voor enkelen weggelegd.

De volgende ochtend, vrijdag 15 maart, was er ontbijt in de eetzaal van het hostel. Aan het einde van de ochtend verlieten we het hostel en was het tijd voor de laatste activiteit van deze Externe Dagen; een bezoek aan staalreus ArcelorMittal. Twee bedrijfsfiscalisten gaven een ‘kijkje in de keuken’ en boden een verfrissend perspectief op deze, vaak onderbelichte, kant van de fiscaliteit. Ook werden de hiërarchische verhoudingen tussen beide heren snel duidelijk; de ‘head of tax’ gaf veelvuldig aanvullingen op de verhalen van de ‘tax manager’, terwijl dit omgekeerd niet het geval was. Hun advies voor ons, studenten, luidde om wel ervaring op te doen bij consultancyfirma’s, maar uiteindelijk bij de fiscale afdeling van een bedrijf terecht te komen. En we moesten nog de groeten doen aan prof.mr. Eric Kemmeren. Ervan uitgaande dat niemand dat gedaan heeft, bij dezen Eric: de groeten van Javier Lasso Pena. Voordat we Luxemburg verlieten, moest er eerst nog even geluncht worden. De lokale lunchzaak kon een dergelijke mega-order maar amper aan. Het broodje was uiteindelijk wel lekker. De terugreis werd ingezet, maar nog vóór de grensovergang stonden we al in de file. Uiteindelijk arriveerden we rond 19.00 uur in Tilburg en kwam er een einde aan de Externe Dagen 2019.

Bedankt Bedrijvendagencommissie voor deze leuke dagen!