Tijdelijke belastingmaatregelen coronacrisis

Gepubliceerd op: 22/11/2020

Corona virus covid geld financieen large

De coronacrisis heeft naast de druk op de zorg ook grote gevolgen voor de economie. Om ondernemers en burgers die het zwaar hebben tegemoet te komen heeft de overheid allerlei tijdelijke belastingmaatregelen ingevoerd. Deze maatregelen zouden de economische schade moeten beperken en de druk op de zorg moeten doen afnemen.

Geschat wordt dat onderstaande maatregelen en de verslechtering van de economie ervoor zorgen dat de belastinginkomsten met 25 miljard zullen afnemen*. Ook zal de overheid miljarden kwijt zijn aan het ondersteunen van bedrijven. De overheidsschuld neemt hierdoor, na een lange periode van afname, weer flink toe. In het verleden zijn de belastingen na een crisis of oorlog dan ook vaak flink verhoogd. Het is nog afwachten in hoeverre dat nu zal gebeuren. Voorlopig blijft de korte termijn leidend.

Maatregelen om de belasting op de zorg te verlichten:

De termijn voor schriftelijke vastlegging van een arbeidscontract is verlengd. Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen, ziekenhuizen bijvoorbeeld, hebben daar nu mee te maken. Om overwerk niet te duur te maken, in voornamelijk de zorgsector, hoeft geen enkele werkgever de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel. Er hoeft geen BTW inbegrepen te worden bij het geven van medische apparatuur en medische hulpgoederen. Voorbelasting blijft wel gewoon aftrekbaar. Uitlenen van zorgpersoneel valt buiten de BTW, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er is geen BTW op mondkapjes verschuldigd om ze goedkoop te houden met het oog op een mondkapjesverplichting.

Maatregelen voor ondernemers:

Er geldt een verruiming van de vrije ruimte van 1,7% naar 3% zodat er de mogelijkheid is voor werkgevers om hun werknemers extra te belonen.

Een verlaging van de gebruikelijkloonregeling voor AB-houders is ingevoerd, zonder hiervoor toestemming te hoeven vragen.

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand is het in deze periode misschien lastig om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval worden daar nu geen consequenties aan verbonden. Deze administratieve verplichtingen moeten dan wel alsnog worden nagekomen zodra dit weer kan.

Tot en met 31 december 2020 kan uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Er geldt een verlaging van de voorlopige aanslag als de winst lager is dan normaal. De voorlopige aanslag kan gewijzigd worden, zodat direct minder belasting verschuldigd is.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente:

  • Invorderingsrente: Wanneer je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 wordt de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.
  • Belastingrente: Belastingrente is verschuldigd wanneer de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen. Deze wordt voor de VPB verlaagd van 8% naar 4% tot 31 december 2020 Ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn onbelast.

Maatregelen voor particulieren:

Voorlopige aanslag

Het coronavirus heeft ervoor kunnen zorgen dat het inkomen lager is dan vooraf vastgesteld. Het is dan mogelijk de voorlopige aanslag te verlagen, zodat direct minder belasting zal worden betaald.

Hypotheek

Vanwege lagere inkomsten is het mogelijk dat de hypotheek niet meer betaald kan worden. Er kan een betaalpauze aangevraagd worden bij de geldverstrekker. In deze periode hoeft geen (of minder) rente en aflossing betaald te worden. Een betaalpauze kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2020.
Als de hypotheek aan de fiscale aflossingsverplichting moet voldoen, heeft de betaalpauze tot gevolg dat er een aflossingsachterstand ontstaat op 31 december 2020. De achterstand moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingelopen. Als dit niet mogelijk is, is renteaftrek onder voorwaarden toegestaan. Er dient een nieuw aflossingsschema opgesteld te worden, met ingang van 1 januari 2022. Het kabinet heeft echter aangegeven goedkeuring te verlenen om al eerder een nieuw aflossingsschema af te spreken.

Reisaftrek openbaar vervoer Als vóór 13 maart 2020 reiskosten zijn gemaakt voor woon-werkverkeer die niet vergoed worden, en deze lopen door ook al werkt u vanuit huis, blijft het recht op reisaftrek bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kosten van een ov-abonnement.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting Als gebruik wordt gemaakt van hulp bij de aangifte, én er is nog geen aangifte gedaan, wordt automatisch uitstel verleend tot 1 januari 2021. Hier hoeft zelf niets voor geregeld te worden.
Dit geldt niet voor ondernemers, wanneer je al uitstel hebt aangevraagd of geen aangiftebrief hebt gekregen. Uitstel kan dan zelf aangevraagd worden, als de aangifte ná 1 mei 2020 binnen moest zijn.

Grensarbeider

Door het coronavirus is het mogelijk dat een grensarbeider noodgedwongen thuis werkt of thuis moet blijven. Bij doorbetaling kan dit gevolgen hebben voor de belasting. Het inkomen kan namelijk belast worden in het woonland in plaats van het werkland. Nederland heeft daarom afspraken gemaakt met Duitsland en België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.
Voor thuiswerkers is afgesproken dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden gewerkt zou worden, met de voorwaarde dat de thuiswerkdagen wel in het andere land worden belast. Ook voor thuiszitters met behoud van salaris wordt het loon belast in het land waar onder normale omstandigheden gewerkt zou worden.

Uitkeringen uit Duitsland en België

Ontvangt iemand, als gevolg van de coronacrisis, een uitkering uit België? Dan wordt de uitkering belast in het land waar het salaris normaal gesproken belast zou worden. Voor Duitsland werkt het iets anders uit. Als het nettobedrag van uitkering in 2020 meer dan €15.000 bedraagt, hoeft geen belasting in Nederland te worden betaald. Is het nettobedrag echter lager dan €15.000, dan is er onder voorwaarden geen belasting in Nederland verschuldigd. De vrijstelling geldt alleen voor de uitkeringen die ontvangen zijn in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

*NOS nieuws 26 augustus. Maatregelen zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.