Terug in de tijd met Sjef Leijs

Gepubliceerd op: 03/12/2015

Tn 22603kub large

De Circulairecommissie heeft ervoor gekozen dit studiejaar de rubriek ‘Terug in de tijd met...’ te prolongeren. In deze rubriek worden er vragen gesteld aan een voormalig lid van T.F.V. “De Smeetskring”, die vertelt over zijn/haar studententijd en zijn/haar carrière tot dusver. Voor de geïnterviewde dit semester moeten we grosso modo 35 jaar terug in de tijd. We hebben hier dus te maken met een gevestigde naam in de fiscale wereld en zodoende met iemand die het klappen van de zweep kent. Wil je meer weten over zijn studententijd, ervaringen en opbouw van zijn carrière lees dan onderstaand interview, want we gaan terug in de tijd met Sjef Leijs.

Omschrijving

Welke periode heeft u gestudeerd aan Tilburg University?

Van september 1980 tot en met maart 1986.

Heeft u Fiscaal Recht of Fiscale Economie gestudeerd?

Fiscaal Recht.

Waarom heeft u voor deze studie gekozen?

Toen ik op het VWO zat, gaf mijn economie leraar aan dat er een aanzienlijk tekort was aan fiscalisten bij de Belastingdienst en bij de adviesbureaus. Dit was voor mij een van de redenen om voor deze studie te kiezen.

Was u vanaf het begin van uw studie lid bij T.F.V. “De Smeetskring”?

Het eerste jaar van de studie was een algemeen jaar Nederlands Recht. Na dit eerste jaar kon je instromen bij de studie Fiscaal Recht. Toen ben ik lid geworden van de Smeetskring.

Bent u actief lid geweest tijdens uw studie, en/of meegedaan aan activiteiten van de Smeetskring?

Ja, direct na de keuze ben ik lid geworden van de Smeetskring en heb ik meegedaan aan alle activiteiten. Met name de borrels in de toenmalig Jazz Pub in de Stationstraat te Tilburg zijn me bijgebleven, alsmede de excursies en bezoeken bij de grote advieskantoren. Overigens waren toen nagenoeg alle studenten lid van de Smeetskring. “Ons jaar” bestond uit een 30-tal studenten, het jaar voor ons uit max. 20 studenten. Na de invoering van de zogenoemde 2 fasen structuur werd de toeloop veel groter. Doordat je actief was binnen de Smeetskring kende je bijna alle studenten fiscaal recht/economie die studeerden aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Daar heb ik tot op heden nog altijd veel plezier van, want de fiscale wereld is nog steeds klein.

Was u naast uw studie nog actief bij een vereniging? Zo ja, wat deed u?

Ik was naast lid van de Smeetskring ook actief binnen de fiscale rechtshulp van de Smeetskring. Na eerst een jaar medewerker te zijn geweest, ben ik vervolgens coördinator en bestuurslid (secretaris en voorzitter) geweest van de Stichting Fiscale Rechtshulp "De Smeetskring". Dit was een erg leuke tijd, zeker in de zogenoemde aangifteperiode die medio februari begon en doorliep tot juni. Op donderdagavond en vrijdag werden door studenten aangiften ingevuld voor de minder draagkrachtigen in Tilburg en omgeving. Vervolgens organiseerden we na afloop van de aangifteperiode een grote barbecue bij de fiscale medewerkers/professoren van de Universiteit. Ik herinner me de BBQ’s nog die we hadden georganiseerd bij Charles Langereis en bij Prof. Van Dijck. Overigens was er ook altijd een bestuurslid vanuit het FIT (Fiscaal Instituut Tilburg) aanwezig. In mijn jaren was dat Charles Langereis, die toen hij hoogleraar werd in Leiden werd opgevolgd door Peter Essers. Ook was het erg leerzaam om in overleg te gaan met de Gemeente Tilburg om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarnaast mochten wij als coördinatoren ook aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering van het FIT. Door de medewerking van onder meer Prof. Van Dijck zijn we er toen in geslaagd om studiepunten te krijgen voor de studenten die een jaar actief waren binnen de fiscale rechtshulp. Volgens mij geldt deze regeling nog steeds.

Daarnaast heb ik vanuit Tilburg met de vertegenwoordigers van de andere belastingwinkels in Rotterdam, Leiden en Amsterdam de eerste Landelijke Aangifte Dag georganiseerd. Maar het leukste was toch dat je mensen kon helpen die niet zelf in staat waren om hun aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Naast mijn activiteiten bij de Smeetskring was ik ook nog op sportief vlak actief. Als voetballer bij studentenvoetbalvereniging Merlijn. Van deze club ben ik ook nog secretaris en voorzitter geweest in de jaren 1981- 1985. Op deze manier leerde je ook studenten kennen van de andere studierichtingen.

Hoe was uw studententijd in Tilburg (woonde op kamers? Etc.)

Als geboren en getogen Tilburger ben ik tijdens mijn studie bij mijn ouders blijven wonen. Anders zou ik er niet in geslaagd zijn naast mijn studie, bovengenoemde activiteiten en mijn zaterdag baantje mijn studie binnen de nominale tijd af te ronden.

Heeft u nog contact met vrienden van de studie?

Ja, we hadden een groepje van 5 gevormd waarmee we samen de fiscale examens voorbereidden. Daarmee heb ik nog jarenlang contact gehouden maar inmiddels zijn de contacten wat verwaterd. Met een klein aantal heb ik nog regelmatig contact.

Wat vond u het leukste aan uw studie?

De diversiteit waarop college werd gegeven, het samenwerken met andere studenten en het verdiepen in fiscale rechtsvragen en de vrijheid om daarnaast allerhande activiteiten te ondernemen.

Hoe vond u de overstap naar het werkzame leven?

Eigenlijk ging dat heel geleidelijk. Tijdens het laatste jaar van mijn studie was ik al aangenomen bij de Belastingdienst. Op 1 maart 1986 ben ik daar begonnen als adjunct-inspecteur, ongeveer één maand voor mijn formele afstuderen. Op het Opleidingsinstituut Financiën kregen we nog een 3 jarige opleiding en na die periode werd ik benoemd tot Inspecteur der Directe Belastingen. Dus dat was een geleidelijke overgang van studie naar volledig werken in de fiscale praktijk.

Wat heeft u allemaal al gedaan in uw werkzame leven? (werkgever/functies/ nevenactiviteiten)

Zoals gezegd ben ik begonnen bij de Belastingdienst. Daar heb ik 5,5 jaar met heel erg veel plezier gewerkt. Vervolgens werd ik vanuit KPMG Meijburg benaderd om daar als belastingadviseur aan de slag te gaan. Dat was een spannende overstap. Ik heb daar gewerkt voor grote bedrijven, multinationals en veel internationaal geadviseerd. Vervolgens ben ik, na 3,5 jaar daar gewerkt te hebben, gestart bij BDO Accountants & Adviseurs. Waar ik inmiddels al weer zo’n 21 jaar met erg veel plezier werkzaam ben.

Wat is uw specialisatie in de praktijk?

Feitelijk is mijn specialisatie dat ik “generalist” ben. Inmiddels is dat een uitstervend ras aan het worden, vandaar dat ik het een specialisatie noem. Als adviseur ben ik dagdagelijks actief bij familiebedrijven en verzorg ik de daarmee samenhangende advisering van de directeur aandeelhouder. Daarnaast ben ik actief in de vastgoedbranche en advisering van woningbouwcorporaties. Leuk is dat we vorig jaar samen met Stan Stevens en Peter Essers namens de Universiteit een congres hebben georganiseerd over de fiscale positie van woningbouwcorporaties. Ik mocht daar naast genoemde heren ook optreden als spreker.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op gebieden waar u in de praktijk veel mee in aanraking komt?

Binnen de familiebedrijven en vastgoedsector zijn we druk bezig met de bedrijfsopvolging en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de inkomsten- en successiebelasting. Daarnaast spelen door allerlei politieke ingrepen bij de woningbouwcorporaties wat heeft geleid tot een nieuwe woningwet, veel fiscale vraagstukken.

Kunt u beschrijven hoe een week bij uw werkgever eruit ziet?

Niet elke dag of werkweek is hetzelfde. Op maandag beginnen we met ons fiscaal team van ongeveer een 20-tal fiscalisten bij BDO Tilburg met ons vaktechnisch overleg om 8.00 uur. Vervolgens ga ik van afspraak naar afspraak en probeer ik tussentijds wat tijd vrij te maken om jongere collega’s te betrekken bij de uitwerking van de adviezen voor onze klanten. In de avonduren vinden regelmatig vergaderingen plaats of zogenoemde netwerkbijeenkomsten. Gemiddeld zijn 3-4 avonden gevuld met dit soort gezellige bijeenkomsten. Daarnaast ben ik ook als commissaris actief bij een woningbouwcorporatie, dat betekent regelmatig vergaderen en veel leeswerk. Voor je het weet is de week weer voorbij en lees je in het weekend nog wat vakliteratuur en probeer je wat achterstallige mails weg te werken.

Wat vindt u zo leuk aan uw werk?

Het nadeel is dat ik bijna alles wat ik doe leuk vind. Vervelende dingen die er vanzelfsprekend ook bij horen probeer je zo snel mogelijk en adequaat af te wikkelen om vervolgens weer snel over te gaan naar de leuke uitdagingen van het vak. Jammer is dat ik vaak niet meer toekom aan het volledig verdiepen in een fiscale casus. Daar staat tegenover dat je erg snel deze kennis tot je neemt, doordat je veel samenwerkt met een aantal jongere collega’s die dat wel doen.

Wat zou u de studenten willen meegeven voor tijdens en na hun studie?

Geniet van de vrijheid die je hebt, zorg dat je een strak studieplan hebt zodat je voldoende tijd over hebt om andersoortige activiteiten te ontplooien en ben maatschappelijk actief.

Met deze wijze laatste woorden wil de Circulairecommissie afsluiten en Sjef nogmaals hartelijk bedanken voor zijn bijdrage!