De EUCOTAX Wintercourse 2018

Gepubliceerd op: 02/06/2018

Tn eutax large

Voor menig student zal dit het grootste struikelblok zijn bij het afstuderen: het schrijven van de masterscriptie. Iedereen is bekend met de ongeschreven regel dat je aan een afstuderende student niet vraagt hoe het met de scriptie gaat. Minder bekend zijn wellicht de verschillende afstudeertrajecten die de fiscale masters bieden. Eén van die afstudeertrajecten is de EUCOTAX Wintercourse. Via dit artikel wil ik deze bijzondere afstudeervariant onder de aandacht brengen en mijn eigen ervaringen met jullie delen.

De Wintercourse is een jaarlijks samenwerkingsproject tussen 15 verschillende universiteiten, verspreid over heel Europa en er doet zelfs een Amerikaanse universiteit mee. Een internationaal project dus, dat derhalve ook geheel in het Engels wordt doorlopen. Jaarlijks wordt er een thema bedacht binnen het hoofdthema ‘The European Harmonization of Tax law”. Het onderwerp voor de Wintercourse 2018 is “Challenges to Tax Autonomy in an Era of Conflicting Political Goals”. Dit onderwerp wordt vervolgens weer onderverdeeld in zes subthema’s, en met één van die thema’s ga je als deelnemer dus aan de slag.

Na de sollicitatieprocedure begint eind september de eerste reeks van maandelijkse meetings met alle andere deelnemers, de supervisors en professoren Essers & Kemmeren. Hierop volgt een meeting waarbij elke student de opzet voor de masterscriptie presenteert. Vervolgens komen per meeting twee deelnemers aan bod die uitgebreid vertellen over hun subthema en hiermee de groepsdiscussie starten. Een medewerker van het language center biedt tijdens deze meetings ook services ter ondersteuning van het Engels. Intussen schrijft elke deelnemer een paper aan de hand van een verkregen questionnaire. Diezelfde questionnaire wordt door iedereen in jouw eigen subgroep beantwoord, waardoor tijdens de Wintercourse week in april een rechtsvergelijkende groepspaper tot stand komt. Als kers op de taart presenteren alle studenten per subtopic hun bevindingen aan alle aanwezigen door middel van een zo creatief mogelijk ingevulde presentatie. Hierop volgt de uitreiking van de certificaten. Daarnaast is het ook nog de bedoeling dat je een aparte thesis schrijft in de trant van jouw subonderwerp. De rechtsvergelijkende bevindingen die uit de Wintercourseweek komen, neem je daarin mee. Begin juni is het tijd om je scriptie in te leveren en deze mondeling te verdedigen. Zowel de paper alsmede de scriptie worden overigens volledig in het Engels geschreven! Tot slot bestaat zelfs nog de kans dat je verdediging in het Engels moet worden afgelegd.

Momenteel ben ik nog hard aan het werk om de scriptie op tijd af te krijgen. Eerlijk is eerlijk, dit gehele project is behoorlijk hard werken. Bij mij ging er vooral veel tijd zitten in het beantwoorden van de questionnaire, waardoor ik de thesis in het begin misschien iets te veel links heb laten liggen. Maar, hard werken loont ook. Ik kijk terug op een ontzettende leuke en gezellige week in Edinburg waar ik mooie herinneringen heb mogen maken met lieve mensen uit alle hoeken van de wereld. In totaal doen er zo’n 80 studenten mee. Wat je allereerst gemeen hebt met al deze studenten is (de liefde voor) het onderwerp belastingen. Echter, wat je allemaal kunt leren van elkaars doen, elkaars cultuur, en elkaars ervaringen is wat de Wintercourse zo mooi maakt. Voor mij is de Wintercourseweek een ongelooflijk waardevolle ervaring geweest op al die verschillende vlakken.

Velen van jullie zullen ook terecht komen in de internationale adviespraktijk. Wat is dan een mooiere afsluiting van je studentenperiode dan dit leerzame internationale project? Voordelen die je er zeker uit gaat halen zijn ten minste de volgende: je Engels gaat met grote sprongen vooruit, je stapt uit je comfort zone, je leert daardoor ontzettend veel over jezelf, over andere culturen en over hoe je dient samen te werken met minstens tien buitenlandse studenten. Je gaat begrijpen hoe en vooral waarom dingen in bepaalde landen werken zoals ze doen, en hoe hiermee om dient te worden gegaan. Tot slot is er gedurende de week ook tijd om de stad van de gastuniversiteit te ontdekken en het nachtleven is hier zeker niet van uitgesloten. Zeker wanneer je internationaal georiënteerd bent, raad ik dit project van harte aan. Volgend jaar zal de Wintercourse wat dichter bij huis zijn, namelijk in Amsterdam. Het thema van de Wintercourse zal Sustainable Taxation and “Developing Countries” zijn. Dus mocht je je studententijd met een knaller af willen sluiten, geef je dan zeker op voor de volgende EUCOTAX Wintercourse!

Mocht je nog vragen hebben over het project, kan je altijd e-mailen naar: P.H.J.Essers@uvt.nl Voor persoonlijke vragen met betrekking tot het project, mag je mij e-mailen: j.r.vastre@uvt.nl