CV-check i.s.m. Qompas

Gepubliceerd op: 28/01/2016

Tn curriculum vitae large

Ook dit jaar was Qompas weer de exclusieve CV-check partner van T.F.V. “De Smeetskring”. Gedurende het evenement was er een specialist van Qompas aanwezig om de CV’s te checken. Dit alles vond plaats op 28 januari 2016. De CV-check werd goed bezocht. Toch waren er nog vele Smeetskringers afwezig. Kon je niet aanwezig zijn bij deze check of wil je alle tips nog eens rustig nalezen? Lees dan onderstaand artikel!

Qompas geeft 6 stappen voor een succesvolle sollicitatie

Stap 1 is zelfanalyse. Solliciteren draait om twee zaken: ontdekken of jij bij de functie past en aantonen dat jij de beste kandidaat bent. Je moet jezelf een spiegel voorhouden en jezelf afvragen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Pas als je jezelf goed genoeg kent, kun je immers goed inschatten of een baan en bedrijf bij je passen. Dan pas weet je ook wat je toegevoegde waarde kan zijn voor een bedrijf.

Stap 2 is het verdiepen in bedrijven. Na de zelfanalyse heb je jezelf goed in kaart gebracht en kun je wellicht beter bepalen in welke omgeving je thuishoort. Je kunt dan gericht gaan zoeken naar bedrijven en startfuncties.

Stap 3 is binnenkomen bij bedrijven. Hierbij speelt een doel: de interesse wekken van de recruiter. Dit doe je door een goede sollicitatiebrief te schrijven en een goed (opgesteld) CV bij te voegen. De belangrijkste tip is dat je jezelf moet kunnen verplaatsen in de lezer, het bedrijf van je keuze en de recruiter.

Stap 4 is jezelf verkopen. Na een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek is het de bedoeling dat je jezelf goed voorbereidt. Je kunt de bedrijfswebsite eens grondig doorlopen, berichten uit de media over actuele onderwerpen bestuderen en vragen formuleren die je kunt stellen tijdens het gesprek. Ook moet je kunnen beargumenteren waarom jij de gevraagde competenties bezit. Probeer dan altijd voorbeelden uit de praktijk te nemen om je competenties aan het daglicht te brengen. Bij vervolggesprekken kan dieper op deze competenties in worden gegaan. Belangrijk is dat je ook dan gewoon jezelf blijft, want dat maakt je uniek. Daarnaast is het belangrijk dat je naar je kennismakingsgesprek hetzelfde gekleed gaat als je gesprekspartner. Als het een gesprekspartner is van het andere geslacht is het niet erg om te vragen of het bijvoorbeeld gepast is om een das te dragen (voor mannen).

Stap 5 is jezelf bewijzen. Steeds vaker worden er assessments en persoonlijkheidstesten afgenomen voordat er over wordt gegaan op het aannemen van een kandidaat. Hier wordt je functiegeschiktheid in bepaald. Door de meest voorkomende vragen in capaciteitentesten op internet te oefenen scoort men tot maximaal 10% beter op deze testen. Het kan dus van pas komen om vragen te oefenen en basiskennis wat op te frissen.

Stap 6 is laten zien wat je waard bent. Als je alle rondes glansrijk hebt doorstaan, volgt nog een laatste gesprek: het arbeidsvoorwaardengesprek. Als je een sterke arbeidsovereenkomst wilt sluiten zul je goed voorbereid moeten zijn. Het is belangrijk dat je erachter komt of er ruimte is om te onderhandelen over je salaris of secundaire voorwaarden.

Over het algemeen is een recruiter meer geïnteresseerd in de meest recente informatie op je CV. Immers, je laatstgenoten opleiding zegt meer over jouw kennisniveau dan de basisschool. Een CV stel je daarom altijd op in antichronologische volgorde; de meest recente informatie bovenaan gevolgd door de ervaringen in het verleden. Antichronologie zorgt voor een duidelijke manier van rangschikken en geeft goed weer hoe jij je door de jaren heen hebt ontwikkeld.

Jouw CV moet laten zien dat jij een geschikte kandidaat bent voor de organisatie van jouw voorkeur. Je moet ervoor zorgen dat het CV overzichtelijk blijft, ondanks alle informatie die jij erin wilt zetten. Zorg ervoor dat de belangrijkste onderdelen ook het meest in het oog springen. Indien nodig kan je onbelangrijke elementen weglaten. Hieronder wordt weergegeven hoe je je CV het best kan rangschikken c.q. vormgeven.

Opbouw CV

Personalia: geef een korte opsomming van je persoonsgegevens zoals je geboortedatum, plaats, adres en bijvoorbeeld je rijbewijs. Opleiding: als aankomende starter op de arbeidsmarkt is je opleidingsachtergrond vaak het meest relevant qua informatie. Vermeld het opleidingsniveau en de instelling. Indien je bachelor of master een ‘exotische’ naam draagt, is het vaak verstandig om deze kort toe te lichten. Hiermee verklein je de kans dat de recruiter niet weet of jouw studieachtergrond geschikt is.

Werkervaring: in dit onderdeel kun je al je ervaring kwijt die je hebt opgedaan tijdens een stage, eigen ondernemerschap en bijbanen. Indien je al professionele werkervaring hebt die relevant is voor de functie waarop je solliciteert, kun je ervoor kiezen om dit onderdeel boven je opleidingshistorie te plaatsen. Benoem per werkervaring wat jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden waren. Ook is het vaak nuttig om het aantal uur per week toe te voegen bij bijbaantjes die je tijdens je studietijd hebt gehad. Hiermee laat je zien dat je naast het studeren ook nog tijd had voor andere activiteiten.

Internationale ervaring: bij veel multinationals wordt het gewaardeerd als je internationale ervaring hebt opgedaan. Uitwisselingsprojecten tijdens je studietijd of internationale zomervakken zijn daar een goed voorbeeld van. Ook als je een langere periode in het buitenland hebt gereisd, kan dat waardevol zijn om te vermelden.

Extracurriculaire activiteiten: bijzondere activiteiten tijdens je studietijd zijn ook zeker het vermelden waard op je CV. Topsport, bestuurservaring, commissiewerk in studie-, studenten-, en/of belangenverenigingen en vrijwilligerswerk zijn allemaal activiteiten die jouw persoonlijke ontwikkeling kunnen hebben gestimuleerd. Recruiters vinden deze informatie vaak erg interessant omdat het een indruk geeft van jouw talenten. Omschrijf bij elke activiteit jouw werkzaamheden, verantwoordelijkheden en resultaten. Vermeld ook het aantal uur per week dat je aan het werk besteed hebt.

Taal en computerkennis: vaardigheden zoals talen en computerkennis zijn binnen sommige functies en organisaties een vereiste, maar kunnen jou daarnaast wellicht ook positief onderscheiden ten opzichte van de andere kandidaten. Let daarbij wel op dat je geen dingen gaat vermelden om het vermelden. Het gebruik van Microsoft Office bijvoorbeeld is tegenwoordig meer een vanzelfsprekendheid dan een vaardigheid.

Hobby’s: het opnemen van hobby’s of interesses is vaak een lastig onderdeel. Veel starters vragen zich af wat het precies toevoegt aan het CV. Echter, dit onderdeel biedt je de mogelijkheid om een stukje van je persoonlijkheid te laten zien door te omschrijven wat jij heel leuk vindt om te doen. Hoeveel effect het heeft op de recruiter is vaak afhankelijk van het “halo/horn-effect”. Dit betekent dat het vermelden van windsurfen opeens heel interessant wordt als het ook de hobby van de recruiter is; je hebt immers een gedeelde interesse. Staat er echter iets op je lijstje waar de recruiter negatieve gevoelens bij heeft, dan kan dit in je nadeel zijn. Onderzoeken wijzen echter uit dat het “halo/horn-effect” alleen bij hele extreme gevoelens opspeelt.

Tot slot nog wat concrete tips. Tijdens de CV-check werd vaak gewezen op de volgende punten: zet bovenaan je CV ‘Curriculum Vitae van ….’, zet eventuele keuzevakken onder je studie, het scriptieonderwerp kan relevant zijn voor je (start)functie, zorg voor een nette pasfoto en zorg ervoor dat je maximaal 2 pagina’s gebruikt.