Brexit: fiscale gevolgen

Gepubliceerd op: 02/03/2021

Brexit 1920 large

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie definitief verlaten. In 2020 zijn de EU en de VK tot een akkoord gekomen betreffende hun nieuwe relatie. Deze regels zijn op 1 januari 2021 van kracht geworden. Welke fiscale gevolgen zitten hier nu aan verbonden?

Voor de btw heeft dit onder andere tot gevolg dat er geen sprake meer is van een intracommunautaire verwerving als er goederen uit de VK worden gekocht. Per 1 januari 2021 valt deze handeling onder invoer en dient het kopen van goederen uit de VK bij de Douane aangegeven te worden. Ook voor de levering van goederen naar de VK is er geen sprake meer van een intracommunautaire levering maar van uitvoer.

Ook voor de inkomstenbelasting heeft het vertrek van de VK uit de EU gevolgen. Als in 2020 aan de voorwaarden voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige voldaan wordt, blijft dit in 2021 ook zo. Dit geldt echter alleen zolang er niets aan je situatie verandert. Bij een gelijkblijvende situatie behoud je dus het recht op aftrekposten die een inwoner van Nederland ook geniet. Dit geldt ook zo voor heffingskortingen. Als je situatie in 2021 wel verandert, kan je geen aanspraak meer maken op deze regels. De Europese regels zijn dan niet meer van toepassing. Het belastingverdrag met het VK verandert daarentegen niet, en blijft dus van toepassing.

Voor de loonbelasting geldt een soortgelijke regeling als voor de inkomstenbelasting. Werknemers die op 31 december 2020 al in Nederland werkzaam waren, blijven hun EU-rechten behouden. Zo blijven zij recht houden op het belastingdeel van de arbeidskorting. Voor werknemers die na 31 december 2020 in Nederland gaan werken, gelden deze regels niet meer. Ook is voor deze werknemers een geldige verblijfs- en werkvergunning noodzakelijk. Werknemers die via het vrije verkeer van diensten vóór 31 december 2020 in Nederland werkzaam maken, kunnen ook geen aanspraak meer maken op het EU-recht. Het vrije verkeer van diensten is voor het VK namelijk vanaf 1 januari 2021 vervallen. Voor hen gelden dezelfde regels als voor werknemers die na 31 december 2020 in Nederland gaan werken.

Op het niveau van de vennootschapsbelasting heeft de Brexit vooral gevolgen voor de fiscale eenheid. Als een fiscale eenheid een top- of tussenmaatschappij heeft die gevestigd is in het VK is de fiscale eenheid niet meer van toepassing. Er geldt hier geen overgangsrecht voor en de fiscale eenheid zal per direct verbroken worden.

Ook de conserverende aanslag zal door de Brexit enkele veranderingen ondergaan. Als je verhuist naar een land buiten de EU is het stellen van zekerheid een vereiste om aanspraak te kunnen maken op uitstel van betaling. Als je vóór 1 januari 2021 naar het VK verhuist, is dit nog niet van toepassing. Het EU-recht zal dan nog van toepassing zijn. Ook voor de al bestaande uitstel van betalingen is zekerheid stellen geen bijkomend vereiste.