Big Data part 1: Is Tax big enough for BIG Data?

Gepubliceerd op: 13/06/2015

Deloitte large

Eén van de grootste uitdagingen voor organisaties vandaag de dag is hoe de enorme hoeveelheid gegenereerde gegevens verwerkt kan worden. De Amerikaanse winkelketen Walmart verwerkte een paar jaar terug reeds meer dan 1 miljoen klanttransacties per uur. Die data werden opgeslagen in hun database bestaande uit 2.5 petabytes data (Troester, 2012). Voor het inzicht, 1 petabyte is 1.000.000 gigabyte. Deze explosie van data is niet nieuw. Het is een trend die begonnen is in de jaren 70. Wat er wel veranderd is, is de groeisnelheid in volume en de diversiteit van gegevens. En dat zal nog jaar op jaar exponentieel gaan toenemen. Nanotechnologieën, Sensoring, Social media en zelfs ons eigen DNA zijn bronnen van die exponentiele groei (Diamandis, 2015). Dat is de meest letterlijke betekenis van Big Data.

Big Data is een hype. De visie er achter is dat bedrijven maar ook overheden in staat zijn om elke byte van relevante gegevens te gebruiken om betere beslissingen te kunnen nemen. Dat is de essentie: door Data Analytics tot betere beslissingen te komen. “The key to winning the race is not to compete against machines but to compete with machines.” – Andrew McAfee.

Wat is dan de link tussen Big Data en Tax? Qua volume van data zal het bij de meeste organisaties nog wel mee vallen. In absolute hoeveelheden gebruikt Tax veel data overigens. Dat moeten we niet onderschatten. Maar in verhouding tot de hiervoor geschetste echte wereld van Big Data zullen de meeste bedrijven dat met Tax niet halen. De belastingdiensten zullen misschien wel een heel eind kunnen komen, maar toch zullen zij zich vooralsnog nog steeds bewegen in de wereld van de structured data. De wereld van de Big Data gaat meer over unstructured data zoals uit data van de social media.

Als we de wereld van Big Data eerst ontdoen van het “hype- karakter” en erkennen dat de Tax wereld qua volume groot is, maar niet “big data groot”, dan blijft het niettemin een interessante ontwikkeling voor de uitoefening van het fiscale vak. En dat zit hem dan voornamelijk in de analytics technologieën die ontwikkeld zijn en nog zullen worden om de big data te kunnen analyseren. Die technologieën zijn namelijk breder toepasselijk en zijn daarmee ook relevant aan het worden voor Tax. Hierna gaan we in op wat dat zou kunnen worden aan de kant van de corporate belastingplichtigen.

Tax Analytics zou je als volgt kunnen definiëren: The extensive use of data, statistical and quantitative analysis, exploratory and predictive models, and fact based management to drive decisions and actions in the tax function and the management of taxation.

Wat is hiermee te bereiken? Het antwoord daarop is in zijn kortste vorm: it is faster, better, cheaper dan de meer traditionele manieren van werken.

Door gebruik te maken van analytics kan tijd worden vrijgemaakt die nu nog besteed wordt in zoeken, bewerken en schatten van de feiten en van de rapportage daarvan. Technologieën waar het dan om kan gaan, zijn bijvoorbeeld: text analytics en machine learning. Tevens is er sterke visualisation software beschikbaar gekomen waardoor de communicatieve kracht van planning, advies en inzicht in risico’s sterk is verbeterd. Deze drie ontwikkelingen in het tijdperk van Big Data zijn goede voorbeelden die hun betekenis in de uitoefening van het belastingadvies vak zullen gaan bewijzen.

Hiermee betreedt de beoefenaar van het fiscale vak tevens een andere discipline: Business Intelligence. BI is het vermogen om interne en externa data te verzamelen en te analyseren om kennis en waarde voor de organisatie te genereren. Business Intelligence bestaat uit rapportages, voorspellingen en statistische analyses. Bovenstaande technologieën zullen meer en meer worden ingezet binnen organisaties. En het gebruik ervan zal zich dus ook uitbreiden naar de tax function. Data en Analytics kan de tax function helpen bij het voldoen aan de toenemende vraag naar transparantie, kwaliteit efficiëntie en verbeterd risico management. Tax staat niet alleen in deze ontwikkeling. De gehele knowledge industry zal hierdoor geraakt worden (Manyika et al., 2011). Het is wel zo dat menige Tax afdeling pas aan het begin van de ontwikkeling staat. Een Tax director verzuchtte: “Real good tax lawyers are not very good in spreadsheet stuff and whizzes at Microsoft Excel may lack the substance.” (Davenport, 2014)

Dit citaat geeft goed weer waar de praktijk van vandaag staat. Een herkenning van het Big Data onderwerp als “spreadsheet stuff” is bepaald een onderschatting te noemen. Er zijn veel zwaardere technologieën om de hoek komen kijken. Het zullen niet alleen de pur sang fiscalisten zijn aan wie de toekomst is. Samenwerken met de machine door een team van mensen vanuit meerdere disciplines dan onze, is de beste voorspelling (Brynjolfsson and McAfee, 2014).

Wij zijn het daarom niet eens met de stelling: BIG Data is tegenwoordig onmisbaar in de fiscaliteit. Big Data is daarvoor teveel een hype. Tax gaat over “small and structured data”. De technologieën achter big data zullen echter wel degelijk een grote impact gaan hebben op de Tax functie van bedrijven. Zo ver weg is die toekomst niet.

Bibliografie Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2014). The second machine age.

Diamandis, P. (2015). The World in 2025: 8 Predictions for the Next 10 Years. [online] Singularity HUB. Available at: http://singularityhub.com/2015/05/11/the-world-in-2025-8-predictions-for-the-next-10-years/ [Accessed 22 May 2015].

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C. and Hung Byers, A. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.

Troester, M. (2012). Big Data Meets Big Data Analytics. SAS.

Davenport, T. (2014). Tax Analytics From the inside out The (not so artistic) state of the art. Deloitte