Fiscaal Congres

Aankomende dinsdag 9 november vindt het Fiscaal Congres van T.F.V. ‘’De Smeetskring’’ plaats. Dit zal worden gehouden in het Willem II stadion. Het congres met als titel ‘’Duurzaamheid in de fiscaliteit’’ zal om 09.15 uur van start gaan. Gedurende de dag zullen er vier sprekers zijn die ieder een punt gaan aansnijden over het thema van de dag. De ochtend zal worden afgesloten met een paneldiscussie waar ook het publiek aan kan deelnemen. 
Hierna zal er een driegangenlunch plaatsvinden, waarbij de studenten per gang van tafel wisselen. Hierdoor ben je in de gelegenheid kennis te maken met de verschillende aanwezige kantoren. 

Tijdens het middagprogramma worden er workshops verzorgd die binnen het al eerder vermelde thema van de dag passen. Hierdoor kan je ook op inhoudelijk vlak kennis maken met de kantoren.

Dit beloofd een zeer interessante dag te worden, dus schrijf je snel in!

Deelname kost €4,- voor leden en €6,- voor niet leden. 

Mail naar vicevoorzitter@smeetskring.com indien jij, als niet-lid, wilt deelnemen.

 

Bij inschrijving voor dit evenement ga je akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur via mail naar vicevoorzitter@smeetskring.com te annuleren t/m 1 november 2021.  

2. Na 1 november 2021 is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk. 

3. Afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan de activiteit zal leiden tot het verhalen van de kosten á €30 per deelnemer op de desbetreffende persoon.  

4. Ondergetekende is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd. 

5. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.  

6. Tijdens het Fiscaal Congres wordt ondergetekende geacht de gehele dag (9.15 uur – 17.30 uur) aanwezig te zijn. 

7. Indien ondergetekende zich niet houdt aan de, door de commissie aangewezen dresscode, kan hem / haar de toegang tot het Fiscaal Congres worden geweigerd.  

8. De voorkeuren die ondergetekende heeft opgegeven voor de verschillende deelnemende organisaties bieden in geen geval garantie bij het samenstellen van het persoonlijke programma van ondergetekende. 

9. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om gegevens aan de deelnemende kantoren van dit Fiscaal Congres te verstrekken, waaronder de naam en e-mailadres.  

10. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.