CV Check

Om optimaal voorbereid te zijn op de Bedrijvendag en alle andere formele evenementen die er nog aan zitten te komen is er een dag georganiseerd om jouw CV in optima forma te krijgen. Deze CV Checks worden aangeboden vanuit de universiteit. Het idee is dat je eerst een CV-voorlichtingssessie bijwoont om over de ins en outs van een goed CV te leren. Deze zal in het Engels worden gegeven en plaatsvinden op 8 februari van 16.45 tot 17.45 uur. 

Vervolgens is er op 10 februari een moment waar je één op één je CV kan laten controleren door een van de studieloopbaanadviseurs van Fiscale Economie/Recht. Deze zullen van 13.00 tot 16.00 uur plaatsvinden. Als jij hieraan deel wilt nemen, dien jij jouw CV uiterlijk 9 februari om 10.00 uur ingeleverd te hebben. Ook zal jij je voor dan moeten hebben ingeschreven via deze pagina. Nadat jij je hebt ingeschreven, word je ingedeeld in een tijdslot van ongeveer een kwartier.